Otwiera nowe okno

Aktywny Samorząd Moduł I oraz Moduł II edycja na 2023 rok

W 2023 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w module I można składać od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., w module II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2022/2023 od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r., natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2023/2024 od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Zasady rozpatrywaniawniosków i dofinansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowago programu "Aktywny Samorząd"  w Powiecie Nowosądeckim w 2023roku. - Zarządzenie nr 5/2023r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 28.02.2023r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać po zarejestrowaniu się za pośrednictwem systemu SOW pod poniższym linkiem: 

https://sow.pfron.org.pl

Infolinia SOW (połączenia bezpłatne) w godzinach 9:00 – 17:00: 800-889-777  

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także:

Informacje dla wnioskodawców w MODULE I

 

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

1.      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  ← przekierowanie do szczegółowego opisu

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2.      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: ← przekierowanie do szczegółowego opisu

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

3.      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  ← przekierowanie do szczegółowego opisu

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4.      Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu ← przekierowanie do szczegółowego opisu

 

Informacje dla wnioskodawców w MODULE II

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. ←przekierowanie do szczegółowego opisu