Aktualności
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
poniedziałek, 18 marca 2019 11:01
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 roku planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
CELE PROGRAMU:
  • zaprzestanie stosowania przemocy,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska i mechanizmów przemocy,
  • zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych.
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
ZAPRASZAMY
Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu
Szczegółowe informacje w sprawie Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 a , pokój 120 (I piętro)
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25
 
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok
poniedziałek, 11 marca 2019 06:39
Drukuj Email

UWAGA!!!
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2019

W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Więcej

 
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 roku
czwartek, 29 listopada 2018 14:04
Drukuj Email

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

Dodatkowe informacje w załączniku

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie_PWRMR_19.docx)Ogłoszenie PWRMR[ ]17 Kb
 
Wnioski o „Dobry Start” w pieczy zastępczej od sierpnia 2018 roku
poniedziałek, 16 lipca 2018 10:30
Drukuj Email

Wnioski można złożyć tylko w formie papierowej  od 1 sierpnia 2018 roku

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozpoczynających rok szkolny oraz pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Kto może otrzymać wsparcie?


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu, który będzie dostępny od 1 sierpnia br. Może to zrobić w przypadku dzieci i wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz  pełnoletni wychowankowie, którzy uczą się i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzednicze Inspektora
czwartek, 12 kwietnia 2018 05:00
Drukuj Email

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. świadczeń oraz organizacyjno-adminisrtracyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Pełna treść ogłoszenia i potrzebne dokumenty w załącznikach

Informacja o zgłoszonych kandydaturach- pełna treść w załączniku

Informacja o wyborze kandydata w załączniku

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 25

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony