Otwiera nowe okno

Program Aktywny Samorząd Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 - likwidacja bariery transportowej:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu ruchu,

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania – 70 000,00 zł

w przypadku zakupu niestacjonarnego/ mobilnego fotela / fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A1-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

lista załączników.pdf

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu ruchu,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania – 5 280,00 zł

  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00 zł
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00 zł
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania dla zadania nr 2 oraz 3

Wniosek-AS-A2-3-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-słuch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Oświadczenie o potrzebie tłumacza języka migowego.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu słuchu,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania – 4 400,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A4-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-słuch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja obu kończyn górnych, lub narządu wzroku,

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł, oraz 16 500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł)

- dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania dla zadania nr 1,3 oraz 4:

Wniosek-AS-B1-3-4-P.pdf

zaś.-lekarskie-okulista-B1--B3.pdf

zaśw.-lekarskie--ruch-B1-kończyny-górne.pdf

zaśw.-lekarskie--słuch-B4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS.pdf

Klauzula-RODO-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4 400,00 zł

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300,00 zł

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200,00 zł

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B2-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2024.pdf

Klauzula-RODO-24-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu wzroku,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

Warunki uczestnictwa:

- dysfunkcja narządu słuchu,

- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Maksymalna kwota dofinansowania – 6 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- naprawa sprzętu nabytego w ramach programu,

Maksymalna kwota dofinansowania – 1 650,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B5-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2024.pdf

Klauzula-RODO-24-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy, albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Maksymalna kwota dofinansowania – 17 600,00 zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C1-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-1.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-22-4.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

Maksymalna kwota dofinansowania – 3 850,00 zł

Z czego na zakup jednego akumulatora, nie więcej niż 1 100,00 zł

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C2-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 13 200,00 zł

- przedramienia – 28 600,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 33 000,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 19 800,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500,00 zł

- uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 33 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C3-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 3 960,00 zł

- przedramienia – 8 580,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 9 900,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 5 940,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250,00 zł

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

 

Wniosek-AS-C4-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Warunki uczestnictwa:

- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym poruszaniu się,

- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania – 8 250,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 

dokumenty do pobrania:

 Wniosek-AS-C5-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zad.-5.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Warunki uczestnictwa:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

Pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Maksymalna kwota dofinansowania – 330,00 zł miesięcznie

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-D-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Lista załączników.pdf

 

Informujemy, że wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” należy składać w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 16.04.2024 r. w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Nowosądeckim w 2024 r.

Zarządzenie Nr 6 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu Aktywny samorząd.pdf