Otwiera nowe okno

Podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Aby uzyskać dotację ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, należy być:

  • osobą niepełnosprawną,
  • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten sam cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa
w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

 

Uwaga!

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

 

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można składać również w formie elektronicznej, korzystając z dedykowanego przez PFRON Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Bednarczyk tel.: (18) 447-79-21.

 

Pliki do pobrania:

Klauzula RODO

Wniosek 2024 działalność gospodarcza

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 22.01.2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w roku 2024.

 

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu - rehebilitacja zawodowa.pdf