Aktualności
Zapytanie ofertowe
czwartek, 27 lutego 2014 13:50
Drukuj Email

W związku z realizacją Projektu „W stronę samodzielności i niezależności” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych. W załączeniu przekazujemy uproszczoną specyfikację zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia.

>>> szczegóły ogłoszenia

 
Ogłoszenie
wtorek, 11 lutego 2014 17:10
Drukuj Email

Usługa w zakresie: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych diagnoz potrzeb uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” pod kątem posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych i na tej podstawie określenie kierunków ścieżki wsparcia dla danej osoby w tym projekcie, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! Zmiana ogłoszenia!

>>> szczegóły ogłoszenia

 
Spotkanie informacyjne
czwartek, 06 lutego 2014 16:17
Drukuj Email

W związku z realizacją projektu  pn.: „W stronę samodzielności i niezależności”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zaprasza na:

SPOTKANIA INFORMACYJNE
W dniu 18.02.2014r. o godz.  9:00


Miejsce spotkania: siedziba PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, sala 130, II piętro.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
Wnioski w ramach programu PFRON
czwartek, 30 stycznia 2014 07:09
Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu  informuje, że
w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”  przyjmuje  w 2014r. wnioski na przedsięwzięcia związane z:

  1. likwidacją barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – obszar B,
  2. utworzeniem spółdzielni socjalnych osób prawnych – obszar C,
  3. likwidacją barier transportowych – (zakup samochodu osobowego „mikrobusu” lub autobusu – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) – obszar D,
  4. dofinansowaniem wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – obszar E.

 
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.
czwartek, 30 stycznia 2014 07:06
Drukuj Email

Komunikat

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce Aktywny Samorząd

 
Strona 11 z 27

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony