Aktualności
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA LEKARZY
środa, 21 lutego 2018 13:19
Drukuj Email

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu, zwraca się z propozycją podjęcia współpracy z Zespołem Orzekającym w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia.

Z uwagi na specyfikę pracy poszukujemy lekarzy specjalistów:

  • lek. pediatrę
  • lek. neurologa
  • lek. internistę / chorób wewnętrznych
  • lek  okulistę
  • lek. laryngologa
  • lek. psychiatrę

Współpraca z Zespołem Orzekającym odbywa się w ramach umowy zlecenia.

Podstawą wydawania orzeczeń jest uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do orzekania, wydawanego przez Wojewodę Małopolskiego. Wszelkie szczegóły i materiały pomocnicze w przygotowaniu do orzekania, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pokój 102 (parter) tel. 18 447-79-20.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE- DOSTAWA I MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ
czwartek, 14 grudnia 2017 13:21
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia ofery cenowej na udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wraz z montażem windy wewnętrznej dla osób niepełnoprawnych tj. wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a. ,,

 

Termin złożenia ofert do dnia: 27 grudnia 2017 r. godz 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 27 grudnia 2017 r. godz 12:15

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]11004 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]233 Kb
Pobierz (Opis przedm zamowienia WINDA.doc)Opis przedm zamowienia WINDA.doc[Opis przedmiotu zamówienia]87 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)Specyfikacja techniczna.doc[Specyfikacja techniczna]88 Kb
Pobierz (Winda przedmiar.doc)Winda przedmiar.doc[Przedmiar]136 Kb
Pobierz (Rzut szybu.pdf)Rzut szybu.pdf[Rzut szybu - rysunek]168 Kb
Pobierz (Pytania do Zamawiającego.pdf)Pytania do Zamawiającego.pdf[Wyjaśnienia do zadanych pytań Oferentów]263 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]252 Kb
Pobierz (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]793 Kb
 
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
czwartek, 23 listopada 2017 12:03
Drukuj Email

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającym na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla :

a)  14 chłopców

b) 14 dziewczynek

Termin realizacji zadania: od 01 styczeń 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Osobą upoważnioną do kontaktu z "podmiotami uprawnionymi do składania ofert jest Pani Maria Rokita tel. 18 443 82 51 lub 18 443 75 91 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72a -pokój nr 117 (I piętro) codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy , w godzinach od 8:30 do 15:30.

Pełny tekst ogłoszeń w załączonych dokumentach do pobrania.

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf)Ogłoszenie_Dziewczynki.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Dziewczynek -pełny tekst]2016 Kb
Pobierz (Ogłoszenie_Chłopcy.pdf)Ogłoszenie_Chłopcy.pdf[Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - placówka dla Chłopców -pełny tekst]2011 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu dziewczęta.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -dziewczęta]499 Kb
Pobierz (Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu chłopcy.pdf[Rozstrzygnięcie otwartego konkursu -chłopcy]430 Kb
 
Ogłoszenie PWRMR_2018
środa, 25 października 2017 06:28
Drukuj Email

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 roku

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a – pokój 124 – tel. 18 447-79-21.

 
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań psychologicznych dla rodzin zastępczych
piątek, 04 sierpnia 2017 17:18
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opracowanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji wyżej wymienionych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego jest
Pani Iwona Cichy tel. 18-4477918

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe i załączniki - całość.pdf)Zapytanie ofertowe i załączniki - całość.pdf[Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami]2998 Kb
 
Strona 2 z 25

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony