Aktualności
Uwaga - Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.
piątek, 09 sierpnia 2019 15:53
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, iż dnia 17 lipca 2019r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.

 
Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
piątek, 09 sierpnia 2019 07:37
Drukuj Email

 

 

 

 
Nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
piątek, 28 czerwca 2019 07:10
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, iż w związku z upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych został ogłoszony przez Starostę Nowosądeckiego – Pana Marka Kwiatkowskiego nabór na członków Rady.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat), zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady w terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym przez Starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2019r. poz. 4816.

Załączniki:
Pobierz (akt.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie]214 Kb
 
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
poniedziałek, 18 marca 2019 11:01
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 roku planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
CELE PROGRAMU:
  • zaprzestanie stosowania przemocy,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska i mechanizmów przemocy,
  • zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych.
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
ZAPRASZAMY
Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu
Szczegółowe informacje w sprawie Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 a , pokój 120 (I piętro)
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25
 
Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2019 rok
poniedziałek, 11 marca 2019 06:39
Drukuj Email

UWAGA!!!
Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2019

W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Więcej

 
Strona 2 z 27

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony