Aktualności
Spotkanie informacyjne
poniedziałek, 20 października 2014 10:11
Drukuj Email

W związku z realizacją projektu  pn.: „W stronę samodzielności i niezależności”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zaprasza na:


SPOTKANIA INFORMACYJNE
W dniu 22.10.2014r. o godz.  9:00


Miejsce spotkania: siedziba PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, sala 130, II piętro.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
Ogłoszenie
poniedziałek, 22 września 2014 13:53
Drukuj Email

Usługa w zakresie: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych diagnoz potrzeb uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” pod kątem posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych, i na tej podstawie określenie kierunków ścieżki wsparcia dla danej osoby w tym projekcie, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

>>> szczegóły ogłoszenia

 
Rekrutacja do projektu
wtorek, 02 września 2014 08:33
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna rekrutację osób niepełnosprawnych
zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie  "W stronę samodzielności i niezależności".


Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania
oraz w biurze projektu .


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Biuro projektu: siedziba PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pokój 119, I piętro.

 
Ogłoszenie
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 13:21
Drukuj Email

Zapraszamy do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenie szkolenia podstawowego 13 rodzin niezawodowych (20 osób), szkolenie 5 rodzin zastępczych spokrewnionych (8 osób), sporządzenie diagnozy do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej dla 6 rodzin.

>>> szczegóły ogłoszenia

 
Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
piątek, 27 czerwca 2014 12:32
Drukuj Email

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu - PCPR podejmie decyzję o przywróceniu terminu na  złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 
Strona 7 z 25

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony