Aktualności
"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2019 roku
czwartek, 29 listopada 2018 14:04
Drukuj Email

Informujemy, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2019 w ramach programu pn.„Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach  B, C, D, F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

Dodatkowe informacje w załączniku

Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenie_PWRMR_19.docx)Ogłoszenie PWRMR[ ]17 Kb
 
Wnioski o „Dobry Start” w pieczy zastępczej od sierpnia 2018 roku
poniedziałek, 16 lipca 2018 10:30
Drukuj Email

Wnioski można złożyć tylko w formie papierowej  od 1 sierpnia 2018 roku

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów wychowujących się w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozpoczynających rok szkolny oraz pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

Kto może otrzymać wsparcie?


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu, który będzie dostępny od 1 sierpnia br. Może to zrobić w przypadku dzieci i wychowanków  przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz  pełnoletni wychowankowie, którzy uczą się i  realizują indywidualny program usamodzielnienia.

 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzednicze Inspektora
czwartek, 12 kwietnia 2018 05:00
Drukuj Email

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. świadczeń oraz organizacyjno-adminisrtracyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Pełna treść ogłoszenia i potrzebne dokumenty w załącznikach

Informacja o zgłoszonych kandydaturach- pełna treść w załączniku

Informacja o wyborze kandydata w załączniku

 
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA LEKARZY
środa, 21 lutego 2018 13:19
Drukuj Email

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu, zwraca się z propozycją podjęcia współpracy z Zespołem Orzekającym w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia.

Z uwagi na specyfikę pracy poszukujemy lekarzy specjalistów:

  • lek. pediatrę
  • lek. neurologa
  • lek. internistę / chorób wewnętrznych
  • lek  okulistę
  • lek. laryngologa
  • lek. psychiatrę

Współpraca z Zespołem Orzekającym odbywa się w ramach umowy zlecenia.

Podstawą wydawania orzeczeń jest uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do orzekania, wydawanego przez Wojewodę Małopolskiego. Wszelkie szczegóły i materiały pomocnicze w przygotowaniu do orzekania, można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pokój 102 (parter) tel. 18 447-79-20.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE- DOSTAWA I MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ
czwartek, 14 grudnia 2017 13:21
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia ofery cenowej na udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wraz z montażem windy wewnętrznej dla osób niepełnoprawnych tj. wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a. ,,

 

Termin złożenia ofert do dnia: 27 grudnia 2017 r. godz 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 27 grudnia 2017 r. godz 12:15

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]11004 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]233 Kb
Pobierz (Opis przedm zamowienia WINDA.doc)Opis przedm zamowienia WINDA.doc[Opis przedmiotu zamówienia]87 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)Specyfikacja techniczna.doc[Specyfikacja techniczna]88 Kb
Pobierz (Winda przedmiar.doc)Winda przedmiar.doc[Przedmiar]136 Kb
Pobierz (Rzut szybu.pdf)Rzut szybu.pdf[Rzut szybu - rysunek]168 Kb
Pobierz (Pytania do Zamawiającego.pdf)Pytania do Zamawiającego.pdf[Wyjaśnienia do zadanych pytań Oferentów]263 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]252 Kb
Pobierz (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]793 Kb
 
Strona 3 z 27

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony