Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pedagoga

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pedagoga w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. J. Kilińskiego 72a, 33-300 Nowy Sącz.