Otwiera nowe okno

Aktualności

POW Muszyna: wszyscy bawili się znakomicie

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie, po raz XII zorganizował Spartakiadę Sportowo-Integracyjną pod hasłem „SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI”.

- To świetna impreza, podczas której integrują się osoby niepełnosprawne z różnych ośrodków na Sądecczyźnie – mówi wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Rywalizują w konkurencjach sportowych, przestrzegają zasad fair play i przede wszystkim dobrze się bawią. To świetna odskocznia od codzienności. Mam nadzieję, że spotkamy się na spartakiadzie w przyszłym roku.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręcza akty powołania. Z prawej - Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręczył akty powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Towarzyszyła mu Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Rada to organ opiniodawczo-doradczy dla starosty.

Aktywny Samorząd Moduł I oraz Moduł II edycja na 2023 rok

W 2023 roku Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w module I można składać od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., w module II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2022/2023 od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r., natomiast na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2023/2024 od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Zasady rozpatrywaniawniosków i dofinansowań ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowago programu "Aktywny Samorząd"  w Powiecie Nowosądeckim w 2023roku. - Zarządzenie nr 5/2023r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 28.02.2023r.

Wnioski w formie elektronicznej można składać po zarejestrowaniu się za pośrednictwem systemu SOW pod poniższym linkiem: 

https://sow.pfron.org.pl

Infolinia SOW (połączenia bezpłatne) w godzinach 9:00 – 17:00: 800-889-777  

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także:

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu przystąpiło do realizacji Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta - Program finansowany ze środków PFRON.

 

 

Cel programu

Mieszkanie dla absolwenta ma na celu wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.