Otwiera nowe okno

Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręczył akty powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Towarzyszyła mu Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Rada to organ opiniodawczo-doradczy dla starosty.

 W nowej, czteroletniej kadencji, w Radzie będą zasiadać: Karolina Aleksander, Urszula Gawęda-Kuc, Małgorzata Adamarek, Agata Blicharz i Magdalena Gruca. – Dziękuję wszystkim członkom Rady za ich dotychczasową pracę i mam nadzieję na równie owocną współpracę w kolejnych latach – powiedział wicestarosta Antoni Koszyk.

Do zakresu działania powiatowych rad należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja rady trwa 4 lata.

Fot. Maria Olszowska

Wicestarosta Antoni Koszyk wręcza akty powołania. Z prawej - Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wicestarosta Antoni Koszyk wręcza akty powołania. Z prawej - Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu