Otwiera nowe okno

Telefony zaufania

 

800 120 002 – Telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” czynny całą dobę

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 15.30

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania - dla osób dorosłych w kryzysie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 22.00

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci Młodzieży czynny całą dobę

801 889 880 – Telefon Zaufania – uzależnienia behawioralne czynny codziennie w godzinach: 17.00 – 22.00

800 108 108 – Telefon Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 20.00

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny całą dobę