Otwiera nowe okno

Interwencja kryzysowa

 

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno–terapeutycznych, prawnych i socjalnych osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach na podstawie zawartego porozumienia, świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Limanowej. Ośrodek zapewnia także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu OIK.

Dane teleadresowe:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Zygmunta Augusta 8

34 – 600 Limanowa

 

Numer kontaktowy: w godzinach 715 – 1515  tel. stacjonarny: 18 33 37 912 lub telefon komórkowy: 573 782 441

Numer telefonu po godzinie 1515  - 730 677 983