Otwiera nowe okno

Pomoc dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy

Poradnictwo specjalistyczne

 

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci

i Osób Doświadczających Przemocy

 

PCPR ul. Kilińskiego 72a 33-300 Nowy Sącz

I piętro, pokój 120

tel.: 18 447 79 25

 

W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Pomocy psychologicznej udziela psycholog codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod nr tel. : 18 447 79 25.

Poradnictwo prawne świadczone jest przez prawnika i wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego ustalenia terminu spotkania w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr tel.: 18 447 79 25.

 

 

Pomoc udzielana jest bezpłatnie i bez skierowania !!!