Otwiera nowe okno

Zajęcia klubowe w WTZ

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres realizacji od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach I tury na realizację w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce:
O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w terminie do 22 listopada 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie środków na dofinansowanie prowadzenie zajęć klubowych