Otwiera nowe okno

Szkoła dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą

Rekrutacja 2024

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, w związku z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025 zaprasza osoby chętne do udziału w programie psychoedukacyjnym pn. „Szkoła dla Rodziców z rodzin zagrożonych przemocą” na podstawie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72 a (I piętro, pokój 120) w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25.