Otwiera nowe okno

Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Rekrutacja 2024

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2024 poz. 424) PCPR realizuje w 2024 roku "Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową".

Podstawowym celem programu jest zatrzymanie przemocy domowej. Zapraszamy:

  • osoby, wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc domową
    (w związku z realizacją w rodzinie procedury „Niebieska Karta”);
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa
    w Programie;
  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć uczestnictwa w Programie lub zostaną zmotywowane przez służby (policja/pomoc społeczna/sąd – kuratorzy/oświata/służba zdrowia itp.)

Szczegółowe informacje w sprawie Programu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72 a (I piętro, pokój 120) w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25.