Otwiera nowe okno

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą składać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

 

 

Dofinansowanie następuje na wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Igielska - Machaj tel.: (18) 447-79-26.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie Wnioskodawacy - brak zobowiązań wobec PFRON, ZUS,US

Oświadczenie Wnioskodawcy: Przedsiębiorca

Oświadczenie Wnioskowawcy - płatnik podatku VAT

Oświadczenie Wnioskodawcy ZPCh

Oświadczenie Wnioskodawcy Rachunek Bankowy

Wniosek RS 2024

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 20.01.2023 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora PCPR w Nowym Sączu rehabilitacja społeczna.pdf