Otwiera nowe okno

Zasadnicze sposoby zabezpieczanie się przed zagrożeniami:

 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości e-mail, sms, stron internetowych które nakłaniających do podania danych osobowych lub osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
 • Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
 • Instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł.
 • Nie otwieraj wiadomości e-mail których nie znasz oraz nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, jeżeli nie masz pewności że są bezpieczne.
 • Każdy e-mail można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.
 • Porównaj adres konta e-mail nadawcy adresem w polu „From" oraz „Reply to" – różne adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
 • Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.
 • Sprawdź adres url z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy ponieważ cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę). Otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości sms.
 • Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na Twoje konto e-mail – jak najszybciej zmień hasło.
 • Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym zabezpieczającym przed zagrożeniami typu: wirusy, robaki, trojany, niebezpieczne aplikacje (typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer), phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami, rootkitami, bootkitami i exploitami.
 • Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe. Brak aktualizacji zwiększa podatność na cyber zagrożenia. Hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
 • Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego systemu operacyjnego to duże ryzyko.
 • Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.
 • Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
 • Regularnie zmieniaj hasła.
 • Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
 • Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
 • Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
 • Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
 • Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
 • Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
 • Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
 • Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network".
 • Szyfruj dyski twarde komputera oraz dyski przenośne.

 

Zgłaszanie incydentów

https://incydent.cert.pl/


Informacje i porady dotyczące cyberbezpieczeństwa

Strona Rządowa dotycząca cyberbezpieczenstwa
https://www.cert.pl/publikacje/
https://akademia.nask.pl/publikacje/
https://stojpomyslpolacz.pl/