Otwiera nowe okno

Aktualności

Dwie osoby

W rodzinach zastępczych znalazły miłość

27 maja 2023 r.

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk spotkał się dziś z rodzinami zastępczymi podczas pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezę, która odbyła się na obiektach Powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nawojowej, zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Pani Dyrektor

Rodziny zastępcze dają dzieciom miłość i możliwości rozwoju

 W Krakowie odbył się II Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W spotkaniu wziął m.in. udział wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

 

ikonka

Mieszkanie dla absolwenta

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy

  • Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji?
  • Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
  • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
  • Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
aparat telefoniczny

Dyżury telefoniczne specjalistów

Państwowa Komisja przyłączając się do obchodów "Dnia Ofiar Przestępstw", proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.