Otwiera nowe okno

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2024 rok.

Nabór wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2024 rok.

Informujemy, że od 01.11.2023 r do 30.11.2023 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2024 rok.

Nabór prowadzony jest w formie pisemnej lub elektronicznej w przygotowanym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod poniższym linkiem

https://sow.pfron.org.pl

Infolinia SOW (połączenia bezpłatne) 800-889-777 w godzinach 9:00 – 17:00

Pełen opis w zakresie dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekraacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ←przekierowanie do szczegółowego opisu

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
  • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

POW Muszyna: wszyscy bawili się znakomicie

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie, po raz XII zorganizował Spartakiadę Sportowo-Integracyjną pod hasłem „SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI”.

- To świetna impreza, podczas której integrują się osoby niepełnosprawne z różnych ośrodków na Sądecczyźnie – mówi wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Rywalizują w konkurencjach sportowych, przestrzegają zasad fair play i przede wszystkim dobrze się bawią. To świetna odskocznia od codzienności. Mam nadzieję, że spotkamy się na spartakiadzie w przyszłym roku.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręcza akty powołania. Z prawej - Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wręczenie aktów powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręczył akty powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Towarzyszyła mu Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Rada to organ opiniodawczo-doradczy dla starosty.