Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę pod nazwą :