Otwiera nowe okno

Program Aktywny Samorząd Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 70 000,00 zł

w przypadku zakupu niestacjonarnego/ mobilnego fotela / fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 15%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A1-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

lista załączników.pdf

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

oraz

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5 280,00 zł

  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00 zł
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00 zł
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł
  • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 25%

dokumenty do pobrania dla zadania nr 2 oraz 3

Wniosek-AS-A2-3-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-ruch.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-słuch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Oświadczenie o potrzebie tłumacza języka migowego.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu; adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 4 400,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 15%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-A4-P.pdf

Zał.-nr-1-Zaświadczenie-lekarskie-słuch.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby niewidomej – 10 000,00 zł, oraz 16 500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł)

- dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania dla zadania nr 1,3 oraz 4:

Wniosek-AS-B1-3-4-P.pdf

zaś.-lekarskie-okulista-B1--B3.pdf

zaśw.-lekarskie--ruch-B1-kończyny-górne.pdf

zaśw.-lekarskie--słuch-B4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS.pdf

Klauzula-RODO-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania:

- dla osoby głuchoniewidomej – 4 400,00 zł

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300,00 zł

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2 200,00 zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B2-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2024.pdf

Klauzula-RODO-24-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania – 10 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania – 6 000,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 1 650,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-B5-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy-AS-2024.pdf

Klauzula-RODO-24-Aktywny-Samorząd.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania – 17 600,00 zł

Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C1-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-1.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-22-4.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 3 850,00 zł

Z czego na zakup jednego akumulatora, nie więcej niż 1 100,00 zł

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C2-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 13 200,00 zł

- przedramienia – 28 600,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 33 000,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 19 800,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500,00 zł

Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

Udział własny wnioskodawcy – 10%

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-C3-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

- w zakresie ręki – 3 960,00 zł

- przedramienia – 8 580,00 zł

- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 9 900,00 zł

- na poziomie stopy lub podudzia – 5 940,00 zł

- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250,00 zł

- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9 900,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 10%

Wniosek-AS-C4-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zadanie-3-i-4.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO-24.pdf

Lista załączników.pdf

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania – 8 250,00 zł

Udział własny wnioskodawcy – 25%

dokumenty do pobrania:

 Wniosek-AS-C5-P.pdf

Zaświadczenie-lekarskie-Obszar-C-zad.-5.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula-RODO.pdf

Lista załączników.pdf

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Szczegółowych informacji udziela Pani Dagmara Kos tel.: (18) 447-79-23

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania – 330,00 zł miesięcznie

Udział własny wnioskodawcy – 15%

 

dokumenty do pobrania:

Wniosek-AS-D-P.pdf

Oświadczenia-Wnioskodawcy.pdf

Klauzula.pdf

Lista załączników.pdf