Otwiera nowe okno

Orzekanie o niepełnosprawności osób dorosłych od 16 roku życia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu, dla powiatu nowosądeckiego, działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,

ul. Jana Kilińskiego 72 a

33-300 Nowy Sącz

 

Do zadań Zespołu należy wydawanie:

  • orzeczeń o niepełnosprawności (osoby przed 16 rokiem życia)
  • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby od 16 roku życia)
  • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • kart parkingowych

Opłatę w wysokosci 21,00 zł za wydanie karty parkingowej należy dokonać na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu na  rachunek bankowy nr: 29 1050 1722 1000 0090 3190 2027 podając w tytule operacji na rzecz kogo ma być wydana karta parkingowa.

Zespół swoim działaniem obejmuje gminy powiatu nowosądeckiego: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Miasto i Gmina Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa Łącko, Łososina Dolna, Miasto i Gmina Muszyna, Nawojowa, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, Miasto i Gmina Stary Sącz.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu czynny jest codziennie w dni robocze w godz.:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.30 – 15.30

 

Dokumenty do pobrania - orzekanie o niepełnosprawności dorołych od 16 roku

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku

Klauzula informacyjna - RODO

Ocena psychologiczne

Ocena według skali Barthel

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Informacja dotycząca kart parkingowych i legitymacji

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wywiad z uczniem

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia na posiedzenie