Otwiera nowe okno

Dokumenty do pobrania

 

Rodzinna piecza zastępcza

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjętego do rodziny zastępczej dziecka

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka, funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka*.

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

 

Orzecznictwo o niepełnosprawności - osoby od 16 roku życia

 

 Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku

Klauzula informacyjna - RODO

Ocena psychologiczne

Ocena według skali Barthel

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Informacja dotycząca kart parkingowych i legitymacji

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wywiad z uczniem

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia na posiedzenieOrzecznictwo o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia

 

 

Podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 

Klauzula RODO

Wniosek 2022 działalność gospodarcza

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 

Formularz pomoc de minimis

Karta informacyjna usługi stanowisko 2022

Klauzula RODO

Oświadczenie pomoc publiczna

Oświadczenie pracodawcy

Sprawozdanie z zatrudnienia

Wniosek WSP część I

Wniosek WSP część II

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

 

Informacja do wniosku

Klauzula RODO

Nowe zaświadczanie lekarskie

Oświadczenie do wniosku

Odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie do konta

Wniosek bariery techniczne

Wzór pełnomocnictwa SOW

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

 

Informacja do wniosku SOW

Klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy bariery w komunikowaniu się

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

Wzór pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Klauzula informacyjna RODO

Informacja do wniosku SOW

Oświadczenie bariery archtektoniczne

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczenie lekarskie

 

Turnus rehabilitacyjny

 

Informacja do wniosku SOW Turnusy

Informacja o wyborze turnusu rehablitacyjnego

Klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Wniosek lekarza kierującego na turnus

Wniosek turnus rehablitacyjny

Wzór pełnomocnictwa SOW

Zaświadczeznie o stanie zdrowia

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Informacja do wniosku

Klauzula

Oświadczenia

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie dotyczące przekazania środków na wskazany numer rachunku bankowego

Wniosek RS PO 2023

Wniosek pełnomocnictwa

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

Oświadczenie Wnioskodawacy - brak zobowiązań wovec PFRON, ZUS,US

Oświadczenie Wnioskodawcy: Przedsiębiorca

Oświadczenie Wnioskowawcy - płatnik podatku VAT

Oświadczenie Wnioskodawcy ZPCh

Oświadczenie Wnioskodawcy Rachunek Bankowy

Wniosek RS 2022

 

Sprzęt rehabilitacyjny

 

Klauzula

Oświadczenia

SOW odwołanie pełnomocnictwa

Upoważnienie dotyczące przekazania środków na wspazany rachunek bankowy

Wniosek RS SR 2023

Wzór pełnomocnictwa

Zaświadczenie lekarskie

 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

 

Klauzura

Wniosek pomocniczy

Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia -PL

Oświadczenie dla dziecka o posiadaniu orzeczenia - UA - pomocniczy

Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia - PL

Oświadczenie dla osoby dorosłej o posiadaniu orzeczenia UA - pomocniczy

Wniosek w języku polskim

Wniosek pomocniczy - w języku ukraińskim

Załącznik nr 1 do Procedur realizacji Modułu I programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością WNIOSEK_2 

Materiał dodatkowy: WNIOSEK moduł I język ukraiński Dodatok No 1 do Procedur realizaciji Modulja I ZAJAVA 4

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Wniosek dla Obszaru B

Wniosek dla Obszaru D

Wniosek dla Obszaru F

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej

 

Zajęcia klubowe w WTZ

 

Wniosek o przyznanie środków na dofinansowanie prowadzenie zajęć klubowych