Otwiera nowe okno

Dyżury telefoniczne specjalistów

Państwowa Komisja przyłączając się do obchodów "Dnia Ofiar Przestępstw", proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

 

 

Szczegółowe informacje zamieszczone w załączniku poniżej. 

 

Dyżury telefoniczne specjalistów