Otwiera nowe okno

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcpr-ns.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie liter
 • Wersja kontrastowa
 • Negatyw strony
 • Wyłączenie kolorów (strona w odcieniach szarości)
 • Włączenie na stałe opisów graficznych (alt)
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka
 • Wbudowany głosowy czytnik tekstu
   
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Treści nieodstępne
 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie zawsze mają wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (są sukcesywnie poprawiane).
 • Brak podstawowych informacji o Urzędzie w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak formularza kontaktowego
Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów zamieszczonych na naszej stronie internetowej zawiera załączniki, które mogą być niedostępne dla osób korzystających z czytników ekranu. Jeśli jesteś zainteresowany odczytaniem informacji z takiego pliku, prosimy o wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaramy się udostępnić Ci jego treść.

Staramy się, aby nowe dokumenty PDF publikowane na naszej stronie internetowej były dostępne cyfrowo. Dokumenty te mają logiczną strukturę nagłówkową, tabele mają nagłówki, a elementy graficzne mają opisy alternatywne.

 

Aplikacja mobilna

Brak

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 184477911

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dostępność archtektoniczna

Obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu odbywa się w budynku zlokalizowanym pod adresem ul. Jana Kilińskiego 72 a w Nowym Sączu.

W pobliżu budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (podjazd). Na parterze, tuż przy wejściu obecny jest pracownik, który udziela informacji i służy pomocą. Dostęp do poziomu pierwszego  i drugiego piętra możliwy jest za pomocą windy.  Budynek spełnia minimalne wymagania, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablice informacyjne,
3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Ewakuacja - W przypadku konieczności ewakuacji należy wykonywać polecenia wyznaczonych i przygotowanych pracowników. Są oni odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Deklaracje sporządzono dnia: 2023.04.31.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.