Otwiera nowe okno

Kadra

Dyrektor PCPR

Halina Hajtek

 

Sekretariat Dziennik Podawczy

Sekretarka - Barbara Mróz

 

Zespół ds. Świadczeń oraz Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Zespołu – Łucja Bodziony-Mróz

Starszy Pracownik Socjalny – Urszula Bodziony

Podinspektor - Klaudia Poręba

Podinspektor - Katarzyna Kotara

Stanowisko ds. BHP – Dariusz Englert

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Maria Rokita

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Anna Nowak

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Agnieszka Horowska

 

Zespół ds. Finansowo - Księgowych

Główny Księgowy - Antoni Jarzębak

Starsza Księgowa - Danuta Łatka

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik Zespołu – Iwona Cichy

Specjalista pracy z rodziną –

Pedagog – Krystyna Olesiak

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Iwona Poręba

 

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego Dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy

Psycholog – Urszula Gawęda-Kuc

 

Stanowisko ds. Pomocy Instytucjonalnej

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Renata Bojanowska

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca Zespołu – Katarzyna Mrzygłód

Starszy Inspektor Powiatowy – Izolda Nowakowska

Sekretarz Zespołu – Anna Ślipek

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Katarzyna Szarota

 

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Zespołu – Ewelina Michalik-Jędrusik

Inspektor – Anna Igielska-Machaj

Podinspektor – Dagmara Kos

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Ewelina Bednarczyk

Pomoc Administracyjno-Biurowa – Wojciech Sędzik