W stronę samodzielności i niezależności
Wstęp
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu od marca 2013 kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Celem głównym zaplanowanych na lata 2013-2015 działań jest aktywizacja społeczna aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez objęcie ich działaniami projektu.

TYTUŁ PROJEKTU: „W stronę samodzielności i niezależności”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: luty 2013 – czerwiec 2015 r.

PROJEKTODAWCA: Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

 

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony