Dzisiaj mamy: 02 sierpnia 2021    
      PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt                                                                >>Powrót do aktualnej wersji strony<<
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Opis Projektu
Beneficjenci Projektu
Działania Projektu
Rezultaty Projektu
Kadra Projektu
Partner Projektu

   - Siedziba
   - Statut
   - Kadra
   - Cele działalności
   - Zadania
   - Kontakt
Realizatorzy projektu
Realizacja projektu w 2008 roku
Realizacja projektu w 2009 roku
Realizacja projektu w 2010 roku
Zamówienia Publiczne
Przydatne adresy
Galeria
Kontakt


W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI > STRONA GŁÓWNA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdrój sierpniu 2008 przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Europejski Fundusz Społeczny

Celem głównym zaplanowanych na rok 2011 działań jest kontynuacja rozwoju procesu aktywizacji społecznej i usług wspierających aktywizację zawodową uczestników projektu oraz upowszechnianie pracy socjalnej w Powiecie Nowosądeckim, w tym w Mieście i Gminie Piwniczna Zdrój.

TYTUŁ PROJEKTU: „W stronę samodzielności i niezależności”.
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:styczeń– grudzień 2011 r.
PROJEKTODAWCA PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
PARTNER PROJEKTU:Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny WUP Kraków Województwo Małopolskie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kapita Ludyki Europejski Fundusy Spoecynz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu EFS
PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt

.::© 2008 PCPR Nowy Sącz::.

statystyka