Dzisiaj mamy: 03 sierpnia 2021    
      PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt                                                                >>Powrót do aktualnej wersji strony<<
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Aktualności
W stronę samodzielności
i niezależności
Statut
Siedziba
Kadra
Zadania
Jednostki
Dokumenty do pobrania
Kontakt


PCPR > AKTUALNOŚCI

PCPR 07.07.2011
Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz w trybie grupowym gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


PCPR 29.06.2011
Usługa w zakresie: Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz w trybie grupowym gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania [pdf]

PCPR 21.06.2011
Usługa w zakresie: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, terenowych i stacjonarnych zajęć szkolenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęć szkolenia „uwierz w siebie” dla uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]

PCPR 10.05.2011
Szczegółowy harmonogram: Kurs krawiecki z elementami projektowania i stylizacji


.:: Harmonogram [pdf] ::.


PCPR 02.05.2011
Szczegółowy harmonogram: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz z fakturowaniem komputerowym


.:: Harmonogram [pdf] ::.


PCPR 02.05.2011
Szczegółowy harmonogram: Kurs kucharz - kelner – barman


.:: Harmonogram [pdf] ::.


PCPR 02.05.2011
Szczegółowy harmonogram: Kurs komputerowy - poziom podstawowy


.:: Harmonogram [pdf] ::.


PCPR 15.04.2011
W związku z rezygnacją 8 osób niepełnosprawnych (kobiet) z udziału w Projekcie „W stronę samodzielności i niezależności” informujemy o dodatkowym naborze do udziału w projekcie. Dodatkowy nabór potrwa od 15.04.2011 do wyczerpania miejsc.
PCPR 10.04.2011
Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „W stronę samodzielności i niezależności” w toku I naboru w 2011 r., który przeprowadzony był od 01 stycznia 2011 do 28 lutego 2011 r.

  • OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 64 osoby - zał. 1
  • WYCHOWANKÓW I OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE – 5 osób - zał. 2
  • OSÓB BEZROBOTNYCH – 12 osób - zał. 3

Dziękujemy za zainteresowanie. Uprzejmie informujemy, iż w czerwcu bieżącego roku przeprowadzony zostanie jeszcze II nabór.
Serdecznie zapraszamy!


.:: załącznik 1 [pdf] ::.
.:: załącznik 2 [pdf] ::.
.:: załącznik 3 [pdf] ::.


PCPR 05.04.2011
Szczegółowy harmonogram: Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem.


.:: Harmonogram [pdf] ::.


PCPR 15.03.2011
W okresie od 31.01.2011 do 04.02.2011 r. uczestnicy Projektu „W stronę samodzielności i niezależności” – wychowankowie i osoby opuszczające placówki opiekuńczowychowawcze, rodziny zastępcze, wzięły udział w zajęciach terenowych Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych odbywających się w Hotelu Jantar „Gościniec Ryterski” w Rytrze. [szczegóły w załączniku - plik pdf]

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - CO TO JEST?? [plik pdf]
PCPR 24.02.2011
Usługa w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pdf]  [doc]
PCPR 06.02.2011
W związku z trwającą do dnia 28.02.2011 r. rekrutacją kandydatów na uczestników Projektu „W stronę samodzielności i niezależności”: osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, osób opuszczających je, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno – rekrutacyjne
PCPR 06.02.2011
Wszystkim osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w dniu 04.02.2011 r. serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.
PCPR 25.01.2011
W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju będzie kontynuować realizację projektu systemowego pn. „W stronę samodzielności i niezależności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PCPR 30.12.2010
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poszukuje kandydata/kandydatki do współpracy prowadzenie strony internetowej Projektu oraz na stanowisko - specjalista ds. zamówień publicznych do realizacji Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1.2


.:: załącznik 1 [doc]  [pdf]::.
.:: załącznik 2 [doc]  [pdf]::.


PCPR 23.12.2010
Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Bożego Narodzenia


składa

Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

PCPR 15.12.2010
Usługa w zakresie: organizacja i przeprowadzenie terenowego i stacjonarnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdrój projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja Zamawiającego [pdf]  [doc]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]  [doc]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pdf]  [doc]
PCPR 13.12.2010
Usługa w zakresie koordynacji merytorycznej Projektu pn.: „W stronę samodzielności i niezależności” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdrój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]  [doc]
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. [pdf]  [doc]
PCPR 02.11.2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, przekazuję informację dot. terminów zajęć edukacyjnych Projektu pn. „ W stronę samodzielności i niezależności „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, ul. Kilińskiego nr 72A, PCPR Nowy Sącz oraz pod nr tel. 18 443 82 51.
PCPR 02.09.2010
Serdecznie zapraszamy na wyjazdowe spotkanie integracyjne
dla uczestników Projektu pn. „W stronę samodzielności i niezależności”,
które odbędzie się w dniu 14 września 2010 r. w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie.

W trakcie spotkania przewidziane są gry zespołowe, konkursy z nagrodami, zwiedzanie stadniny, przejażdżka dorożkami lub indywidualna jazda konna oraz poczęstunek/catering – w tym ognisko/grill.

Zapewniamy transport.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, ul. Kilińskiego nr 72A
PCPR Nowy Sącz oraz pod nr tel. 18 443 82 51.

PCPR 10.08.2010
W związku z realizacją Projektu „W stronę samodzielności i niezależności” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie spotkania integracyjnego.
PCPR 05.08.2010
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Pracownika socjalnego/psychologa- Doradcy ds. osób niepełnosprawnych
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1.2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru kandydatów, spośród osób uczestniczących w naborze wybrana została
Pani Karolina Słaby zam. w Nowym Sączu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Słaby spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko oraz uzyskała rekomendację Komisji Kwalifikacyjnej.


PCPR 23.07.2010
LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI”.


PCPR 20.07.2010
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko pracownik socjalny/psycholog -Doradca ds. osób niepełnosprawnych.


PCPR 21.06.2010
UWAGA!
Rekrutacja uczestników do projektu "W stronę samodzielności i niezależności" została przedłużona do 30 czerwca 2010r.


PCPR 20.05.2010
Spot radiowy

Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego nt. projektu "W stronę samodzielności i niezależności".

Plik mp3 [1,9MB]
PCPR 21.05.2010
Projekt "W stronę samodzielności i niezależności" na rok 2010

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W NOWYM SĄCZU
WRAZ Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIWNICZNEJ ZDRÓJ
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI KOLEJNEJ EDYCJI
PROJEKTU
„W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI”
NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU TRWA OD 24.V. – 04.VI. 2010 R.

Pliki do pobrania:

.:: archiwum aktualności ::.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny WUP Kraków Województwo Małopolskie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kapita Ludyki Europejski Fundusy Spoecynz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu EFS
PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt

.::© 2008 PCPR Nowy Sącz::.

statystyka