Dzisiaj mamy: 02 sierpnia 2021    
      PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt                                                                >>Powrót do aktualnej wersji strony<<
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Aktualności
W stronę samodzielności
i niezależności
Statut
Siedziba
Kadra
Zadania
Jednostki
Dokumenty do pobrania
Kontakt


PCPR > KADRADyrektor PCPR
mgr Halina Hajtek

Sekretariat Dziennik Podawczy
Łucja Bodziony

Zespół ds. Organizacyjno Administracyjnych Nadzoru i Szkoleń
Kierownik Zespołu-mgr Maria Rokita
Starszy Inspektor – Krystyna Świderska
Administrator - Anna Igielska – Machaj

Zespół ds. Finansowo - Księgowych
Główny Księgowy - mgr Antoni Jarzębak
Starsza Księgowa – Halina Talik
Starsza Księgowa - mgr Danuta Łatka

Zespół ds. Pomocy Rodzinie i Dziecku
Kierownik Zespołu – mgr Iwona Cichy
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – mgr Renata Bojanowska
Starszy Pracownik Socjalny – Urszula Bodziony

Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog – mgr Urszula Gawęda - Kuc

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik Zespołu – mgr Katarzyna Mrzygłód

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dorośli
Starszy Pracownik Socjalny – Izolda Nowakowska
Inspektor – Anna Ślipek

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dzieci
Podinspektor – mgr Agnieszka Wojnarowska

Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci
p.o. Kierownika Punktu – mgr Robert Sobol

Zespół ds. osób niepełnosprawnych
Główny specjalista – mgr Grażyna Szczygieł
Inspektor –Janina Kucharska
Inspektor - mgr Marzena Kruk
Podinspektor - Jadwiga Twardowska
Inspektor - mgr Artur Olchawa
Podinspektor - Józef Bobak

Doradcy ds. osób niepełnosprawnych
Małgorzata Majerczyk-Drobysz
Grażyna Szczygieł
Karolina Słaby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny WUP Kraków Województwo Małopolskie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kapita Ludyki Europejski Fundusy Spoecynz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu EFS
PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt

.::© 2008 PCPR Nowy Sącz::.

statystyka