Dzisiaj mamy: 02 sierpnia 2021    
      PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt                                                                >>Powrót do aktualnej wersji strony<<
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Aktualności
W stronę samodzielności
i niezależności
Statut
Siedziba
Kadra
Zadania
Jednostki
Dokumenty do pobrania
Kontakt


PCPR > DOKUMENTY DO POBRANIA

Projekt "W stronę niezależności i samodzielności" - rekrutacja na rok 2011 r.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób bezrobotnych


Dokumenty rekrutacyjne dot. osób niepełnosprawnych


Dokumenty rekrutacyjne dla osób z placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastępczychDokumenty PCPR

Bariery funkcjonalne
 • Karta informacyjna: LIKWIDACJA W KOMUNIKOWANIU SIĘ [odt]
 • Karta informacyjna: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH [odt]
 • Karta informacyjna: LIKWIDACJA TECHNICZNYCH [odt]
 • W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się. [doc]
 • W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zakupu urządzeń wraz z montażem* / wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osoby niepełnosprawnej. [doc]
 • W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zakupu urządzeń wraz z montażem* / wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych dla osoby niepełnosprawnej. [doc]
 • WYTYCZNE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU RECHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [doc]


Orzecznictwo - dorośli
 • Wykaz dokumentów koniecznych przy składaniu wniosku [doc]
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności [doc]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia [doc]
 • WYWIAD Z UCZNIEM [doc]
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [doc]


Orzecznictwo - dzieci
 • Wykaz dokumentów koniecznych przy składaniu wniosku [doc]
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności [doc]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka [doc]
 • INFORMACJA o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem [doc]
 • WYWIAD Z UCZNIEM [doc]
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [doc]


Przedmioty ortopedyczne
 • Karta informacyjna: Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON na podstawie odrębnych przepisów [doc]
 • Wniosek o dofinansowanie - osoba dorosła [doc]
 • Wniosek o dofinansowanie - dziecko [doc]


Sport, kultura, rekreacja i turystyka
 • Karta informacyjna: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych [doc]


Sprzęt rehabilitacyjny
 • Karta informacyjna: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny [doc]
 • WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON - dorośli [odt]
 • WNIOSEK o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON - dzieci [odt]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia [odt]


Stanowisko pracy
 • Karta informacyjna: ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY [doc]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów [pdf]
 • Rzoporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej [pdf]
 • Sprawozdanie ze stanu zatrudnienia za okres 6 miesięcy przed wystąpieniem o zwrot kosztów [doc]
 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej [pdf]
 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej [pdf]


Turnusy rehabilitacyjne
 • INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO [doc]
 • DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH [doc]
 • OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UCZESTNICZĄCEGO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM [doc]
 • WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY [doc]
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym [doc]
 • ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA [doc]


Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wniosek, oświadczenia, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej [rar]


Karta parkingowa
 • Wniosek, karta informacyjna usługi [rar]Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny WUP Kraków Województwo Małopolskie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Kapita Ludyki Europejski Fundusy Spoecynz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu EFS
PCPR | W stronę samodzielności i niezależności | Kontakt

.::© 2008 PCPR Nowy Sącz::.

statystyka