ZAPYTANIE OFERTOWE- DOSTAWA I MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ
czwartek, 14 grudnia 2017 13:21
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu zaprasza do złożenia ofery cenowej na udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wraz z montażem windy wewnętrznej dla osób niepełnoprawnych tj. wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a. ,,

 

Termin złożenia ofert do dnia: 27 grudnia 2017 r. godz 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 27 grudnia 2017 r. godz 12:15

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.pdf[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]11004 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc)Zapytanie ofertowe Winda_2018_.doc[Zapytanie ofertowe PCPR_winda]233 Kb
Pobierz (Opis przedm zamowienia WINDA.doc)Opis przedm zamowienia WINDA.doc[Opis przedmiotu zamówienia]87 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)Specyfikacja techniczna.doc[Specyfikacja techniczna]88 Kb
Pobierz (Winda przedmiar.doc)Winda przedmiar.doc[Przedmiar]136 Kb
Pobierz (Rzut szybu.pdf)Rzut szybu.pdf[Rzut szybu - rysunek]168 Kb
Pobierz (Pytania do Zamawiającego.pdf)Pytania do Zamawiającego.pdf[Wyjaśnienia do zadanych pytań Oferentów]263 Kb
Pobierz (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]252 Kb
Pobierz (Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf)Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]793 Kb