Rezultaty projektu
Drukuj Email

Zakładane rezultaty:

  • zawarcie i zrealizowanie kontraktów socjalnych/umów uczestnictwa w Projekcie/Indywidualnych Planów Usamodzielniania
  • analiza i pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów Uczestników Projektu przez psychologów, doradców zawodowych
  • wzrost kompetencji i umiejętności społecznych
  • nabycie wiedzy w zakresie odbytych szkoleń i kursów
  • poprawa sprawności fizycznej u osób uczestniczących w zabiegach fizjoterapeutycznych i rekreacyjnych
  • zrealizowanie 2 spotkań informacyjnych
  • podniesienie poziomu samooceny Uczestników Projektu
  • zadowolenie z uczestnictwa w ProjekcieWartość dodana:

  • rozwój zdolności organizacyjnych PCPR,
  • rozwój doświadczeń w zakresie realizacji projektów.
 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony