Przydatne adresy
Drukuj Email

Wojewódzki Urząd Pracy
Adres: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 012 422 98 92
Fax: 012 422 97 85
http://www.wup-krakow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Adres: Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon: 012 299 07 00
Fax: 012 299 07 26
http://www.um.wrotamalopolski.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 022 461 50 00
http://www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.: 022 661 10 00
http://www.mpips.gov.pl/

Unia Europejska Online
http://europa.eu.int/

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
http://europa.delpol.pl/

Zatrudnienie i EFS na stronach Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www2.ukie.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
http://www.koszefs.pl/

POKL - strona główna
http://www.efs.gov.pl

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony