Opis projektu
Drukuj Email

Celem głównym Projektu „W stronę samodzielności i niezależności” w 2015 roku jest: Aktywizacja społeczna i aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez objęcie ich działaniami projektu.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie kompetencji i umiejętności Uczestników Projektu,
  • Zmniejszenie indywidualnych barier psychologicznych i społecznych w procesie usamodzielniania,
  • Wzrost umiejętności dotyczących metod poszukiwania zatrudnienia,
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych.


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72 A, pokój nr 119, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 443 82 51, 18 447 79 18

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony