Działania projektu
Drukuj Email

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do działań z zakresu Aktywnej Integracji, zostanie objęty bezpłatną diagnozą, przeprowadzona przez doradcę zawodowego / psychologa

Dla uczestników projektu przewidziane są działania z zakresu AKTYWNEJ INTEGRACJI :

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

  • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  • grupowy trening kompetencji życiowych,
  • szkolenie „uwierz w siebie”,

 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

  • indywidualne konsultacje psychologiczne,
  • możliwość uczestnictwa w zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych usprawniających psychoruchowo,
  • sfinansowanie części turnusów rehabilitacyjnych.

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

  • trening pracy – grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
  • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uzupełnienie wykształcenia na

 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

możliwość podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, średnim, wyższym oraz udział w szkoleniach i kursach,szkolenia i kursy rozwijające umiejętności, uwzględniające potrzeby uczestników projektu oraz zapotrzebowania rynku pracy.

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony