Beneficjenci projektu
Drukuj Email

Wsparcie w ramach Projektu w 2015 r. kierowane jest do osób niepełnosprawnych spełniających kryteria rekrutacji.

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  • korzystanie ze świadczeń opieki społecznej,
  • wiek 15-64 lat,
  • stopień niepełnosprawności umożliwiający uczestnictwo w projekcie (potwierdzone złożeniem aktualnego orzeczenia),
  • o osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z d 2004 r. nr 64 poz. 593 z pózn. zm.)
  • podpisanie dokumentów rekrutacyjnych: deklaracji oraz innych dokumentów potwierdzających chęć uczestnictwa w Projekcie,
  • niekorzystanie ze wsparcia w ramach POKL,
  • trudna sytuacja materialna.


O uczestnictwie w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, tj. złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz pozytywna analiza wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych pod względem kwalifikowalności do Projektu.

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony