PCPR >> Kadra
Kadra
Drukuj Email
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  mgr Halina Hajtek
 • Sekretariat - Dziennik Podawczy
  Sekretarka- mgr inż. Klaudia Poręba
 • Zespół ds. Świadczeń oraz Organizacyjno- Administracyjnych
  Kierownik Zespołu – mgr Łucja Bodziony
  Starszy Pracownik Socjalny – Urszula Bodziony
  Referent – mgr Katarzyna Bocheńska
  Pomoc Administracyjno- Biurowa - mgr Maria Rokita
  Inspektor – mgr Artur Olchawa
 • Zespół ds. Finansowo- Księgowych
  Główny Księgowy – mgr Antoni Jarzębak
  Starsza Księgowa – mgr Danuta Łatka
 • Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  Kierownik Zespołu – mgr Iwona Cichy
  Specjalista Pracy z Rodziną - mgr Anna Faron
 • Stanowisko ds. Pomocy Instytucjonalnej
  mgr Renata Bojanowska
 • Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy
  Psycholog – mgr Urszula Gawęda- Kuc
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Przewodnicząca Zespołu – mgr Katarzyna Mrzygłód
  Sekretarz Zespołu - mgr Anna Ślipek
  Starszy Inspektor Powiatowy – Izolda Nowakowska
  Pomoc Administracyjno-0 Biurowa - mgr Katarzyna Szarota
 • Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
  Kierownik Zespołu – mgr Grażyna Szczygieł
  Inspektor – Jadwiga Twardowska
  Inspektor – mgr Anna Igielska- Machaj
  Inspektor – mgr inż. Ewelina Michalik- Jędrusik
 • Stanowisko do spraw BHP
  Inspektor - Dariusz Englert
 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony