System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
czwartek, 17 października 2019 15:00
Drukuj Email

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami,

uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.


System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu

powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce.

W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby

z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób

z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące

wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom

z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki

i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek

samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych

i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności

wydatkowania środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,

- rozliczenie dofinansowania.

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb

Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia.

Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego

wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać

dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia.

Profil Zaufany

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też

ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub

Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne

w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług

publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest

niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych

z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.


Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu

a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Informacje można uzyskać również w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11,

30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

 

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony