Uwaga - Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.
Uwaga - Zmiany w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.
piątek, 09 sierpnia 2019 15:53
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, iż dnia 17 lipca 2019r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.

Modyfikacje dotyczą:

1. Moduł I Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemozliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

2. Moduł II – możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy, na pokrycie innych kosztów kształcenia o 800 złotych z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP- i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym należy składać w terminie od 12.08.2019r. do 31.08.2019r. (wnioski złożone po 31.08.2019r. powinny zawierać podanie o przywrócenie terminu na złożenie wniosku).
Wnioski na dofinansowanie do MODUŁU II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w formie elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ w terminie od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wszystkiego na temat platformy można dowiedzieć się ze strony portalu informacyjnego - tutaj

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony