Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
poniedziałek, 18 marca 2019 11:01
Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu informuje, że w okresie od maja do grudnia 2019 roku planuje realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

ADRESACI PROGRAMU:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
CELE PROGRAMU:
  • zaprzestanie stosowania przemocy,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zjawiska i mechanizmów przemocy,
  • zmiana postaw i utrwalenie pozytywnych standardów w relacjach rodzinnych.
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
ZAPRASZAMY
Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sąd, Kuratorów i inne instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do współpracy w zakresie motywowania i kierowania osób do Programu
Szczegółowe informacje w sprawie Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 a , pokój 120 (I piętro)
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 18 447 79 25
 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony