Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
piątek, 27 czerwca 2014 12:32
Drukuj Email

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu - PCPR podejmie decyzję o przywróceniu terminu na  złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

       Zamówienia publiczne   Kontakt   Dokumenty do pobrania   Wersja archiwalna strony