Jednostki
Drukuj

JEDNOSTKI PODLEGŁE CENTRUM Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

  • Dom Pomocy Społecznej w Muszynie,
  • Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach z Filia w Klęczanach,
  • Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej,
  • Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach,
  • Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie,
  • Zawodowa nie spokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w Świniarsku,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Klęczanach.